Còrsega
       
     
ao-corsega-02.jpg
       
     
  Residential building between two diving walls in the Barcelonian district of the Eixample. This includes 20 three-roomed apartments, 2 duplex, 40 parking spots and a store. Facing the hard environment -blurred by interventions over the Eixample's typology- and the specific conditions of the plot -its north-west orientation and almost no direct sunlight- , the project aims to increase the visual perspective and the dwelling's light and privacy conditions by turning the facade into a large window covered by metal slatted shutter.
       
     
 CAT | A l’Eixample dreta de Barcelona es construeix un edifici d’habitatges entre mitgeres. Consta de 20 habitatges de 3 dormitoris, 2 habitatges en dúplex, 40 places d’aparcament i un local comercial. La proposta de façana a la ciutat vol donar resposta a un entorn dur on la tipologia de l’Eixample es desdibuixa amb actuacions i remuntes. Per la disposició de la parcel•la amb orientació nord-oest i poca radiació solar, s’ha buscat construir grans finestrals per guanyar llum i perspectiva visual. Alhora la privacitat es garanteix amb un sistema de porticons metàl•lics de lamel•les que s’emmarquen entre els forjats.  ES | En el Ensache derecho de Barcelona se construye un edificio de viviendas entre medianeras. Consta de 20 viviendas de 3 dormitorios, 2 viviendas en dúplex, 40 plazas de aparcamiento y un local comercial. La propuesta de fachada a la ciudad quiere dar respuesta a un entorno duro donde la tipología del Ensache se desdibuja con actuaciones y remontas. La disposición de la parcela, orientada a noroeste y con poca radiación solar, provoca la aparición de grandes ventanales para ganar luz y perspectiva visual. La privacidad queda garantizada a través de un sistema de contraventanas metálicas de lamas que se enmarcan entre los forjados.  FR | Ce projet d’habitat collectif se situe dans le quartier de l’Eixample droit de Barcelone entre deux édifi ces mitoyens. Il comprend 20 appartements de 3 chambres, 2 en duplex, 40 places de parking et un local commercial. La proposition de la façade urbaine dialogue avec la typologie de l’Eixample en s’intégrant au quartier. A cause de la disposition de la parcelle qui est orientée au nord-ouest et la faible radiation solaire qui en est due, on a choisi de chercher une plus grande perspective visuelle et un meilleur éclairage naturel en optant pour le choix de grandes ouvertures. Par ailleurs, un système de protection en lamelles métalliques garantit l’intimité des usagers.
       
     
Còrsega
       
     
Còrsega

22 habitatges a l'Eixample | c/ Còrsega | Barcelona | 2008

ao-corsega-02.jpg
       
     
  Residential building between two diving walls in the Barcelonian district of the Eixample. This includes 20 three-roomed apartments, 2 duplex, 40 parking spots and a store. Facing the hard environment -blurred by interventions over the Eixample's typology- and the specific conditions of the plot -its north-west orientation and almost no direct sunlight- , the project aims to increase the visual perspective and the dwelling's light and privacy conditions by turning the facade into a large window covered by metal slatted shutter.
       
     

Residential building between two diving walls in the Barcelonian district of the Eixample. This includes 20 three-roomed apartments, 2 duplex, 40 parking spots and a store. Facing the hard environment -blurred by interventions over the Eixample's typology- and the specific conditions of the plot -its north-west orientation and almost no direct sunlight- , the project aims to increase the visual perspective and the dwelling's light and privacy conditions by turning the facade into a large window covered by metal slatted shutter.

 CAT | A l’Eixample dreta de Barcelona es construeix un edifici d’habitatges entre mitgeres. Consta de 20 habitatges de 3 dormitoris, 2 habitatges en dúplex, 40 places d’aparcament i un local comercial. La proposta de façana a la ciutat vol donar resposta a un entorn dur on la tipologia de l’Eixample es desdibuixa amb actuacions i remuntes. Per la disposició de la parcel•la amb orientació nord-oest i poca radiació solar, s’ha buscat construir grans finestrals per guanyar llum i perspectiva visual. Alhora la privacitat es garanteix amb un sistema de porticons metàl•lics de lamel•les que s’emmarquen entre els forjats.  ES | En el Ensache derecho de Barcelona se construye un edificio de viviendas entre medianeras. Consta de 20 viviendas de 3 dormitorios, 2 viviendas en dúplex, 40 plazas de aparcamiento y un local comercial. La propuesta de fachada a la ciudad quiere dar respuesta a un entorno duro donde la tipología del Ensache se desdibuja con actuaciones y remontas. La disposición de la parcela, orientada a noroeste y con poca radiación solar, provoca la aparición de grandes ventanales para ganar luz y perspectiva visual. La privacidad queda garantizada a través de un sistema de contraventanas metálicas de lamas que se enmarcan entre los forjados.  FR | Ce projet d’habitat collectif se situe dans le quartier de l’Eixample droit de Barcelone entre deux édifi ces mitoyens. Il comprend 20 appartements de 3 chambres, 2 en duplex, 40 places de parking et un local commercial. La proposition de la façade urbaine dialogue avec la typologie de l’Eixample en s’intégrant au quartier. A cause de la disposition de la parcelle qui est orientée au nord-ouest et la faible radiation solaire qui en est due, on a choisi de chercher une plus grande perspective visuelle et un meilleur éclairage naturel en optant pour le choix de grandes ouvertures. Par ailleurs, un système de protection en lamelles métalliques garantit l’intimité des usagers.
       
     

CAT | A l’Eixample dreta de Barcelona es construeix un edifici d’habitatges entre mitgeres. Consta de 20 habitatges de 3 dormitoris, 2 habitatges en dúplex, 40 places d’aparcament i un local comercial. La proposta de façana a la ciutat vol donar resposta a un entorn dur on la tipologia de l’Eixample es desdibuixa amb actuacions i remuntes. Per la disposició de la parcel•la amb orientació nord-oest i poca radiació solar, s’ha buscat construir grans finestrals per guanyar llum i perspectiva visual. Alhora la privacitat es garanteix amb un sistema de porticons metàl•lics de lamel•les que s’emmarquen entre els forjats.

ES | En el Ensache derecho de Barcelona se construye un edificio de viviendas entre medianeras. Consta de 20 viviendas de 3 dormitorios, 2 viviendas en dúplex, 40 plazas de aparcamiento y un local comercial. La propuesta de fachada a la ciudad quiere dar respuesta a un entorno duro donde la tipología del Ensache se desdibuja con actuaciones y remontas. La disposición de la parcela, orientada a noroeste y con poca radiación solar, provoca la aparición de grandes ventanales para ganar luz y perspectiva visual. La privacidad queda garantizada a través de un sistema de contraventanas metálicas de lamas que se enmarcan entre los forjados.

FR | Ce projet d’habitat collectif se situe dans le quartier de l’Eixample droit de Barcelone entre deux édifi ces mitoyens. Il comprend 20 appartements de 3 chambres, 2 en duplex, 40 places de parking et un local commercial. La proposition de la façade urbaine dialogue avec la typologie de l’Eixample en s’intégrant au quartier. A cause de la disposition de la parcelle qui est orientée au nord-ouest et la faible radiation solaire qui en est due, on a choisi de chercher une plus grande perspective visuelle et un meilleur éclairage naturel en optant pour le choix de grandes ouvertures. Par ailleurs, un système de protection en lamelles métalliques garantit l’intimité des usagers.